ADWOKAT

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W trakcie studiów członkini Europejskiego Stowarzyszenia Studentów Prawa „ELSA”, w ramach którego uczestniczyła w wielu konferencjach naukowych z różnych dziedzin prawa.

W 2010 roku ukończyła studia podyplomowe na kierunku Podatki w Wyższej Szkole Bankowej w Bydgoszczy.

Odbyła aplikację adwokacką, którą ukończyła z wyróżnieniem w 2011 r. W tym samym roku została wpisana na listę adwokatów Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy i otworzyła własną praktykę w Inowrocławiu.

W 2014 r. uruchomiła filię swojej Kancelarii w Bydgoszczy, a w 2017 r. w Żninie.

Doktorant Instytutu Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk na seminarium Prawo ochrony środowiska.

Wpisana na listę mediatorów Centrum Mediacyjnego przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Inicjatorka i współzałożycielka bloga prawniczego o nazwie „Przy kawie o prawie…”, dostępnego pod adresem www.przykawieoprawie.blogspot.com.

Specjalizuje się w prawie działalności gospodarczej, prawie cywilnym, prawie karnym i karno-skarbowym, prawie podatkowym, prawie obrotu nieruchomościami oraz prawie medycznym.

Od wielu lat prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy, podatków i obrotu gospodarczego, współpracując z sektorem biznesu, organizacji pozarządowych oraz administracji publicznej.

Posługuje się językiem angielskim.